Otagowano: okrzemki

46

Ziemia okrzemkowa w walce z pasożytami

Kiedyś to pożywienie było źródłem naturalnie występującej krzemionki. Niestety później nastąpiło znaczne zubożenie gleb w ten cenny mikroelement, ponieważ zmienił się sposób uprawy roli. Jednocześnie radykalnie spadła zawartość krzemu w ludzkim organizmie. Ziemia okrzemkowa...