Czy konsultacja z lekarzem jest niezbędna, by uzyskać L4 online? Odpowiadamy!

Czy konsultacja z lekarzem jest niezbędna, by uzyskać L4 online? Odpowiadamy!

Zwolnienie lekarskie online (inaczej L4 online) to rozwiązanie, z którego można skorzystać, kiedy nie ma fizycznej możliwości, aby udać się do lekarza. Kto może wystawić L4 przez Internet? Co jest potrzebne do jego wystawienia? Wyjaśniamy wszystkie kwestie, które mogą budzić wątpliwości.

Co to jest L4 online?

Zwolnienie lekarskie online (inaczej  L4 online) to alternatywa dla klasycznego zwolnienia lekarskiego, wystawianego podczas wizyty stacjonarnej u lekarza. Działa dokładnie tak samo — poświadcza niezdolność do pracy przez określony czas, uzasadnia nieobecność pracownika oraz stanowi podstawę do wypłaty zasiłku chorobowego (w wysokości do 80% przeciętnego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy).

Jak uzyskać zwolnienie lekarskie online?

Lekarz dowolnej specjalności może wystawićL4 online na przykład na stronie L4Online.pl, jedynym warunkiem jest posiadanie profilu na PUE ZUS lub korzystanie ze specjalnej aplikacji zintegrowanej z systemem PUE ZUS. Zwolnienie lekarskie online może wystawić także w imieniu lekarza asystent medyczny. Jak uzyskać zwolnienie lekarskie online? Oto co należy zrobić:

  • znajdź podmiot medyczny, który oferuje konsultacje online w sprawie L4,
  • umów się na wizytę u lekarza (możliwe formy kontaktu to: telefon, czat, video czat),
  • wypełnij formularz nadesłany przez podmiot medyczny, uzupełnij w nim dane niezbędne do wystawienia L4 online oraz dodaj wymaganą dokumentację medyczną,
  • poczekaj na kontakt w umówionym terminie,
  • po konsultacji online L4 zostanie wysłane automatycznie do pracodawcy oraz ZUSu.

Co jest potrzebne do wystawienia zwolnienia lekarskiego online?

Do wystawienia L4 online potrzebne są dane, takie jak:

  • NIP zakładu pracy,
  • numer PESEL pracownika (lub seria i numer paszportu).

Dodatkowo tak jak w przypadku tradycyjnego zwolnienia lekarskiego wymogiem jest, aby pracownik był objęty ubezpieczeniem chorobowym. Ubezpieczenie przysługuje odgórnie w przypadku pracy na podstawie umowy o pracę, natomiast przedsiębiorcy oraz osoby pracujące na podstawie umowy zlecenia lub o dzieło mogą je wykupić dobrowolnie. Składka ZUS na ubezpieczenie chorobowe 2022 wynosi 2,45% podstawy wymiaru, finansuje ją w całości ubezpieczony.

Co po wystawieniu zwolnienia lekarskiego online?

Po wystawieniu zwolnienia lekarskiego online nie ma konieczności, aby udawać się do zakładu pracy osobiście, z wydrukowanym zaświadczeniem, ponieważ wszystkie dokumenty zostały przesłane automatycznie na konto płatnika składek w PUE ZUS. Jedynym obowiązkiem pacjenta jest powiadomienie pracodawcy o L4. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy pracodawca nie ma konta w systemie PUE ZUS. Wtedy pracownik jest zobowiązany, aby dostarczyć mu zaświadczenie o wystawionym L4 do 7 dni.

Co pracodawca widzi na L4?

Zwolnienie lekarskie online zawiera, podobnie jak klasyczne L4, tylko te informacje, które są niezbędne do rozliczenia nieobecności pracownika w zakładzie pracy. Nie jest na nim podawana przyczyna nieobecności. Pracodawca nie zna kodu choroby, która została zdiagnozowana u pracownika, ponieważ takie dane są poufne oraz objęte tajemnicą lekarską. L4 online nie zawiera również słownej informacji na temat schorzenia.

Co pracodawca widzi na L4, gdy przyczyną zwolnienia jest ciąża?

W takiej sytuacji ciężarna kobieta może samodzielnie zadecydować, czy ujawniać informację o ciąży. Brak informacji o przyczynie L4 w postaci stanu błogosławionego poskutkuje zasiłkiem w wysokości 80% pensji, natomiast jeśli z zaświadczenia wynika jasno, że jest to L4 dla ciężarnych, kobiecie przysługuje 100% średniego miesięcznego wynagrodzenia.

Czy za konsultację online w sprawie L4 się płaci?

Wystawienie zwolnienia lekarskiego online nic nie kosztuje, jednak, aby uzyskać takie zaświadczenie, trzeba ponieść koszty związane z prywatną wizytą lekarską. Cena teleporady, wizyty na czacie lub video czatu z lekarzem wynosi  około 50-100 złotych, w zależności od oferty danego podmiotu medycznego.

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *